Esperanto Vikiflandrio   

terug naar begin
naar pagina-einde
Legu min!
 • Tajpu vorton, parton aŭ literon de iu vorto kiun vi serĉas, eĉ cifero el la ID-o sufiĉas.
  Vi ricevos liston pri ĉiuj tekstoj aŭ ID-oj kiuj enhavas la serĉatan fragmenton.
  Atentu!
  • ĉiu ID-o enhavas '0' ( 0 = nulo)
  • ciferoj troviĝas en multaj kampoj! Prefere aldonu almenaŭ plian signon, ciferon aŭ spacon antaŭ or malantaŭ, ekz. '12', ' 125 ', '(4)'.
  • unu sola ĉapelita litero (ĉ, ĝ, ĥ, ĵ, ŝ, ŭ) ne estas trovebla, aldonu almenaŭ unu literon antaŭ or malantaŭ, ekz. 'iĝ' aŭ 'ĉe'.
  • se vi volas trovi fragmentojn de iu ajn vorto, NE aldonu spacon antaŭ KAJ malantaŭ la serio da literoj, ekz. 'jan'; se vi volas trovi kompletajn vortojn, metu spacon ANTAŬ KAJ MALANTAŬ, ekz. ' jan '; se vi volas trovi komencojn aŭ finaĵojn de vortoj, metu spacon antaŭ AŬ malantaŭ; ekz. ' jan', 'jan '
 • Eblas reordigi la enhavon laŭ ĉiuj kampoj kies nomo estas substrekita.
  Defaŭlta ordigo estas laŭ 'Nomo' kaj (eventuala) 'antaŭ­nomo'.
  Unu klako sur substrekita kamponomo ordigas de alta al malalta, plia klako ordigas de malalta al alta.
 • Klako sur substrekita ID-numero malfermas la kompletan dosieron.

Printu paĝon

Eventoj

Jam enestas la informoj pri la belgaj, flandraj kaj beneluksaj kongresoj kiuj ankaŭ estas en Vikipedio:
Iom post iom aldoniĝos jubileoj, ĉiujare revenantaj aranĝoj kaj kongresoj kiuj neregule okazis en Flandrio (Markolaj Kongresoj, Universalaj Kongresoj, plurlandaj renkontiĝoj):
 • Antaŭkongresoj
 • Belgaj Esperanto-Kongresoj
 • Beneluksaj Esperanto-Kongresoj
 • Esperantistaj Semajno-Kongresoj en la Mond-Ekspozicioj
 • Eŭropaj Esperanto-Kongresoj
 • Flandraj Esperanto-Kongresoj
 • Internaciaj Esperantistaj Semajno-Kongresoj
 • Internaciaj Junularaj Kongresoj
 • Internaciaj Katolikaj Esperanto-Kongresoj
 • Jubileo de Paco kaj Justeco
 • Kongresoj de BEJA
 • Limburgaj Tagoj
 • Markolaj Kongresoj
 • Mondekspozicioj
 • Organiza Societo de Internaciaj Esperanto-Konferencoj (OSIEK)
 • Por Esperanto
 • Trilandaj Renkontiĝoj
  En Belgio okazis du serioj de Trilandaj Renkontiĝoj:
  (1) La renkontiĝoj ĉe landlimo Belgio-Nederlando-Germanio
  (2) La Markolaj Kongresoj (Belgio-Nederlando-Francio-Britio). Georges Sossois verkis (franclingve) pri ili en la revuo Espéranto en Marche, 5-1989:
  Legu originalan tekston

  LES ESPERANTISTES FONT L'EUROPE
  TRILANDAJ RENKONTIĜOJ: ATELIERS DE L'EUROPE

  L'histoire des „Trilandaj Renkontiĝoj" se scinde en deux parties, celle d'avant la guerre, connue sous le nom des „Tri landlimaj renkontiĝoj" (rencontres des trois frontières) avant de devenir celle des „Trois pays" après la deuxième guerre mondiale. A l'origine, ces rencontres avaient lieu tous les quinze jours. Le public était jeune, tout comme ses deux premiers instigateurs, le docteur Denoél et Alexis de Hogne. Elles se tenaient dans les Maisons du peuple de Liège, d'Henzival et de Oison et des officiels les accueillaient assez fréquemment.
  Beaucoup s'y rendaient en vélo ou en train comme c'était courant de ce temps-là. L'organe directeur de ces rencontres s'appelait l'Association de Propagande Ouvrière Espérantiste.
  Les Allemands, à partir de 1933, franchirent la frontière hollandaise ou belge en cachette (le terrain y est tres accidenté et ne se prêle pas à une surveillance aisée des douaniers). Plus question à partir de l'accession d'Adolf Hitler de tenir encore des réunions en Allemagne, puisque le régime nazi se déclara rapidement hostile à l'usage, à l'enseignement et à la propagation de l'espéranto sur tout le territoire du Reich.
  Les rencontres s'arrêtèrent officiellement avec la mobilisation de 1939 mais se poursuivirent en cachette pendant la guerre de 1940 chez des particuliers, car intense était la volonté des membres de se rencontrer malgré les divisions déchirantes de l'Europe de ce temps-là.
  Dès 1945 les réunions reprirent sous la houlette du Mouvement pour la Paix. Cet élan pacifiste des débuts s'arrêta avec le commencement de la guerre froide. C'est alors que ces rencontres s'espacèrent pour arriver au rythme de 3 par an.
  Cependant le public se diversifia et ces rencontres devinrent pluralistes et ouvertes à tous. Elles impressionnent encore par leur côté chaleureux et leur caractère „Euregio" (région formée par la Rhénanie, le Limbourg hollandais et la province de Liège). Elles se caractérisent par leur côté officiel du matin et culturel de l'après midi et du soir. Elles ne laissent pas les participants insensibles car chaque année ceux-ci y reviennent de plus en plus nombreux. Les flamands les fréquentent de plus en plus, ce qui a d'ailleurs donné plus d'impulsion au mouvement espérantophone en Belgique.
  Cette année-ci, le président, José Jacobs, organisera la rencontre dans le cadre du deux-centième anniversaire de la déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen de Polleur. La principauté de Liège a vécu les mêmes événements que la France en 1789 alors que le reste de la Belgique suivait un cours dilteront: celui de la défense de ses privilèges contre l'emprise de l'Empereur d'Autrche Joseph II. José Jacobs veut montrer à des non espérantophones que l'adoption de l'espéranto s'inscrit bien dans la lignée de la dite déclaration et que la langue et le mouvement qui l'utilise fonctionnent réellement et de manière efficace.

  (Pour plus de renseignements: José Jacobs, rue Petit Joncheu, B-4803 Polleur, Iel. 087/22 10 79.
  Cette rencontre se tiendra le 14 septembre 1989, dès 9h30.)
  Une autre initiative européenne qui se tient annuellement, c'est le „Markola Kongreso„ (Congrès du détroit) qui regroupe des Anglais, des Hollandais, des Français et des Belges, le long de la mer du Nord.
  Bien avant que les Etats ne se mettent à bâtir l'Europe, les espérantophones la bâtissent déjà en lui apportant ce supplément d'âme que facilite une langue commune à tous...

  Legu liberan tradukon al eo

  ESPERANTISTOJ FONDAS EÜROPON
  TRILANDAJ RENKONTIĜOJ: LABOREJOJ DE EUROPA

  La historio de la "Trilandaj Renkontiĝoj" estas dividita en du partojn, la antaŭmilitan historion, nomatan "Tri landlimaj renkontiĝoj" (kunveno de la tri landlimoj) antaŭ ol fariĝi la historio de la "Tri Landoj" post la dua mondmilito. Ĉi tiuj kunvenoj origine okazis ĉiuj du semajnoj. La publiko estis juna, same kiel la du originalaj iniciatintoj, D-ro. Denoél kaj Alexis de Hogne. Ili estis tenataj en la popolaj domoj de Lieĝo, Henzival kaj Oison, kaj oficialuloj bonvenigis ilin regule.
  Multaj iris tien per biciklo aŭ trajno, kiel kutime en tiuj tagoj. La estraro de ĉi tiuj kunvenoj nomiĝis Association de Propagande Ouvrière Espérantiste.
  Ekde 1933 la germanoj sekrete transiris la nederlandan aŭ belgan limon (la tereno estas tre malglata kaj ne provizas facilan kontroladon de la doganistoj). Post la aliĝo de Adolf Hitler, ne plu estis demando okazigi pliajn kunvenojn en Germanio, ĉar la nazia reĝimo baldaŭ deklaris sin malfavora al la uzo, instruado kaj disvastigo de Esperanto tra la Regno.
  La kunvenoj oficiale finiĝis per la mobilizado de 1939, sed daŭris sekrete dum la milito de 1940 en privataj hejmoj, ĉar la volo de la membroj renkontiĝi malgraŭ la korŝiraj dividoj en Eŭropo tiutempe estis intensa.
  En 1945 la kunvenoj rekomenciĝis sub la gvidado de la Pacmovado. Ĉi tiu frua pacisma movokvanto haltis kun la komenco de la Malvarma Milito. Ĝuste tiam ĉi tiuj kunvenoj fariĝis malpli oftaj kaj atingis ritmon de tri jare.
  Tamen la publiko pli kaj pli diversiĝis kaj ĉi tiuj kunvenoj fariĝis pli pluralaj kaj malfermitaj al ĉiuj. Ili ankoraŭ impresas per sia varmeco kaj sia karaktero "Euregio" (regiono formita de Rejnlando, Nederlanda Limburgo kaj la provinco Lieĝo). Ili estas karakterizitaj per sia oficiala flanko matene kaj sia kultura flanko posttagmeze kaj vespere. Ili ne lasas la partoprenantojn nesentemaj, ĉar pli kaj pli multaj homoj revenas al ili ĉiujare. La flandroj pli kaj pli ĉeestas, kio donis al la Esperanto-movado en Belgio pli grandan impulson.
  Ĉi-jare la prezidanto, José Jacobs, organizos la kunvenon kadre de la 200-a datreveno de la Deklaro de Homaj kaj Civitanaj Rajtoj de Polleur. La Princlando Lieĝo spertis la samajn eventojn kiel Francio en 1789, dum la resto de Belgio sekvis malplenigitan kurson: tiu de defendado de ĝiaj privilegioj kontraŭ la holdo de la Imperiestro de la Aŭtarkoj Jozefo la 2-a. José Jacobs volas montri al neesperantistoj, ke la adopto de Esperanto konformas al la menciita deklaro kaj ke la lingvo kaj movado, kiujn ĝi uzas, vere kaj efike funkcias.

  (Por pliaj informoj: José Jacobs, rue Petit Joncheu, B-4803 Polleur, Iel. 087/22 10 79.)
  Ĉi tiu kunveno okazos la 14-an de septembro 1989, de la 9.30 matene).
  Alia eŭropa iniciato okazanta ĉiujare estas la "Markola Kongreso" (Kongreso de la Markolo), kiu kunigas la anglajn, nederlandajn, francajn kaj belgajn loĝantarojn laŭ la Norda Maro.
  Longe antaŭ ol la ŝtatoj ekkonstruis Eŭropon, la parolantoj de Esperanto jam konstruis Eŭropon donante al ĝi tiun ekstran animon faciligitan de lingvo sama por ĉiuj ... • Universalaj Kongresoj de Esperanto
 • Unua Unutaga Federacia Esperanto-Kongreso de Belgio
 • Waes-aj Esperanto-Kongresoj

terug naar begin vorige volgende

 

Laste adaptita je 04-04-2021