Esperanto Vikiflandrio   

terug naar begin
naar pagina-einde
Legu min!
 • Tajpu vorton, parton aŭ literon de iu vorto kiun vi serĉas, eĉ cifero el la ID-o sufiĉas.
  Vi ricevos liston pri ĉiuj tekstoj aŭ ID-oj kiuj enhavas la serĉatan fragmenton.
  Atentu!
  • ĉiu ID-o enhavas '0' ( 0 = nulo)
  • ciferoj troviĝas en multaj kampoj! Prefere aldonu almenaŭ plian signon, ciferon aŭ spacon antaŭ or malantaŭ, ekz. '12', ' 125 ', '(4)'.
  • unu sola ĉapelita litero (ĉ, ĝ, ĥ, ĵ, ŝ, ŭ) ne estas trovebla, aldonu almenaŭ unu literon antaŭ or malantaŭ, ekz. 'iĝ' aŭ 'ĉe'.
  • se vi volas trovi fragmentojn de iu ajn vorto, NE aldonu spacon antaŭ KAJ malantaŭ la serio da literoj, ekz. 'jan'; se vi volas trovi kompletajn vortojn, metu spacon ANTAŬ KAJ MALANTAŬ, ekz. ' jan '; se vi volas trovi komencojn aŭ finaĵojn de vortoj, metu spacon antaŭ AŬ malantaŭ; ekz. ' jan', 'jan '
 • Eblas reordigi la enhavon laŭ ĉiuj kampoj kies nomo estas substrekita.
  Defaŭlta ordigo estas laŭ 'Nomo' kaj (eventuala) 'antaŭ­nomo'.
  Unu klako sur substrekita kamponomo ordigas de alta al malalta, plia klako ordigas de malalta al alta.
 • Klako sur substrekita ID-numero malfermas la kompletan dosieron.

Printu paĝon

Organizaĵoj

Ĉi tie estos registritaj la informoj pri ĉiuj asocioj kaj grupoj kiuj okupiĝis pri Esperanto en Flandrio kaj en najbaraj regionoj. Estas lokaj kaj kupolaj asocioj de la neŭtrala movado, apartaj grupoj kiel katolikoj kaj laboristoj, fakaj asocioj kiel fervojistoj kaj policistoj, eldonejoj, bibliotekoj…
Elektu per la menuo la tutan liston aŭ serĉu laŭvole (=> [Legu min!])
2024-07-22 :  354 trovita(j) rezulto(j) al  ...0...
Or_ID Nomo Kupola asocio Sidejoj Ref. al Vikipedio
00139 Akvaj Birdoj Bornem
00269 Al Fratiĝo per Esperanto Roubaix (F), Rue Jules Guesde 178 https://ateliers-memoire.com/?s=esperanto
00211 Al Paco Oudenaarde
00228 Al Triumfo
00261 Al Unueco Socialista Esperanto-Federacio Wilrijk
00033 Algemene Diamantbewerkersbond Antwerpen
00312 Amika Rondo
00363 Amikeco-Frateco Harderwijk
00103 Amikejo (Moresnet Neŭtra) Moresnet Neŭtra, Jos Klippel, Tannenbaum Str. https://nl.wikipedia.org/wiki/Neutraal_Moresnet
00132 Amo por Esperanto Berchem (Antwerpen)
00120 Antaŭen Deurne 2100 Ruggeveldlaan 635/2 (laŭ listo ĉ. 1980)
00043 Antaŭen (Beyne-Heusay) Beyne-Heusay, apud Lieĝo (1910: Trinkejo Collinet, Komunuma Placo)
00053 Antaŭen (Bruselo St.Gilles) Bruselo St. Gilles, Ancien hôtel communal
00079 Antverpena Centra Esperantista Komitato (ACEK, A.C.E.K.) Zomerhof, Dageraadplaats 32
00004 Antverpena Grupo Esperantista Belga Ligo Esperantista Antwerpen Taverne Royale, Groenplaats 39 (1910) https://eo.wikipedia.org/wiki/Antverpena_Grupo_Esperantista
00127 Antverpena Junularo Antwerpen
00009 Antverpena Liberpensa Societo De Solidairen Internacia Societo Esperantista de Liberpensuloj Antwerpen
00014 Antverpena Poresperanto Propaganda Komitato (APPK) Boomsesteenweg 444 Antwerpen
00309 Asocio de Laboristaj Esperantistoj Oostende Elisabethlaan 329, Bouwmeesterstraat 7 (1948)
00351 Asocio por la Enkonduko de Nova Biologia Nomenklaturo (NBN) Kalmthout 2920 https://eo.wikipedia.org/wiki/Nova_Biologia_Nomenklaturo
00322 BAFE (Belga Amikaro de Fervojistoj Esperantistaj)
00036 Bataladi kaj Triumfi Peer, Kolegio Sankta Lambertus
00284 Belga Centra Komitato Esperantista Antwerpen De Witte Leeuw (kunvenejo)
00064 Belga Esperantista Junulara Asocio (BEJA, B.E.J.A.)
00086 Belga Esperanto Fervojista Asocio (BEFA) IFEF https://eo.wikipedia.org/wiki/Belga_Esperanto_Fervojista_Asocio
00292 Belga Esperanto-Federacio (BEF) https://eo.wikipedia.org/wiki/Belga_Esperanto-Federacio
00020 Belga Esperanto-Instituto (BEI) Kleine Hondstraat 11, Antwerpen https://eo.wikipedia.org/wiki/Belga_Esperanto-Instituto
00321 Belga nacia ligo de la militblinduloj Internationale Bond der Oorlogsblinden-Esperantisten - Internacia Ligo de la militblindaj Esperantistoj
00042 Berchema Grupo Esperantista Berchem (1910: Limburgia, Beernaertstraat 26)
00044 Booma Grupo Esperantista Boom (1910: Groot Schippershuis, Groenhofstraat 27)
00153 Brilu Steleto! Diest
00013 Bruĝa Grupo Esperantista Brugge
00011 Brusela Liberecana Esperantista Grupo
00077 Centra Esperantista Belga Oficejo (CEBO, C.E.B.O.) Vondelstraat 20, Antwerpen
00260 Centra Komerca Oficejo Charleroi rue des Bouchers 13 (verŝajne ankaŭ la adreso de presejo D. Hallet) https://commons.wikimedia.org/wiki/File:1914_Siberio_1.jpeg
00113 Cercle d Etudes de Langues Spa
00075 Ĉiam antaŭen Kaprijke - Eeklo
00296 Ĉiam antaŭen Kortrijk
00170 Ĉiam pli alten Heist op den Berg
00320 Club des Jeunes Espérantistes Verviétois
00146 De Haan (grupo sen nomo) De Haan
00213 De Keikoppen Poperinge
00150 De Panne (grupo sen nomo) De Panne
00151 De Pinte (grupo sen nomo) De Pinte
00147 Deinze Esperanto Klubo (DEK) Deinze (Dorp 84 Astene)
00149 Dendermonde (grupo sen nomo) Dendermonde
00152 Dessel (grupo sen nomo) Dessel
00155 Duffel (grupo sen nomo) Duffel
00193 Durma Stelo Lokeren
00157 Eke (grupo sen nomo) Eke
00160 Ekeren (grupo sen nomo) Ekeren
00335 Eldonejo Libera vzw Antwerpen https://eo.wikipedia.org/wiki/Eldonejo_Libera
00306 Eperantista Reprezentantaro Brusela (E.R.B. - ERB - Bruselo Leuvense steenweg 649
00097 Esperanta Pioniro Cercle Polyglotte Bruselo, Hotel Ravenstein
00094 Esperanta Psikistaro August Stas, Sint-Antoniusstraat 25, Antwerpen https://eo.wikipedia.org/wiki/Esperanta_Psikistaro
00106 Esperanta Sekcio de la Bicikla Klubo Remouchamps, Café de Cercle
00017 Esperantista Brusela Grupo (EBG) Bruselo https://eo.wikipedia.org/wiki/Esperantista_Brusela_Grupo
00048 Esperantista Grupo (Huy) Huy
00202 Esperantista Grupo (Mol) Mol
00012 Esperantista Grupo en Meĥleno
00206 Esperantista Grupo Nieuwpoort Nieuwpoort
00208 Esperantista Grupo Oostende (Oostenda Grupo Esperantista) Oostende Plakkerstraat 37 (1934); kunvenejo
00006 Esperantista Katolik-Universitata Grupo (EKG) Leuven (Belga Sonorilo 22-1905) https://eo.wikipedia.org/wiki/Pierre_Mattelaer
00258 Esperantista Klubo Zottegem Zottegem
00007 Esperantista Lovena Grupo Leuven
00361 Esperantista Motorciklanta Ĉeno - EMĈ Motorcycle Action Group (MAG)
00008 Esperantista Studenta Grupo Gent, Hôtel des Notaires, rue des Boutiques
00330 Esperanto Dilsen-Stokkem 3650, Kempenstraat 13
00331 Esperanto Oostende 8400, Torhoutsesteenweg 631
00333 Esperanto Conseil de l'action sociale de Chimay Chimay 6460, Chaussée de Couvin 36
00002 Esperanto 3000 vzw Leuven Flandra Esperanto-Ligo Karekietenlaan 14, BE 3010 Kessel-Lo https://eo.wikipedia.org/wiki/Esperanto_3000
00301 Esperanto Film-Grupo
00342 Esperanto Halle Flandra Esperanto-Ligo - Vlaamse Esperantobond Halle 1500, Floralaan 21 (= ĉe la sekretario, Herman Deceuninck)
00061 Esperanto Klubo Beringen Flandra Esperanto-Ligo (FEL) Rozenlaan 5, Beringen
00270 Esperanto Kultureel Aktie Komitee Antwerpen (EKAK) Esperanto Komitato Intergrupa Antwerpen (EKI) ? Mortsel-Antwerpen, Groenstraat 12
00122 Esperanto Sint-Niklaas Sint-Niklaas Guide Gezellelaan 49
00332 Esperanto Universal Schaarbeek 1030, Rue Vanderlinden 186
00288 Espéranto Wallonie - Valona Esperanto-Asocio (V.Esp-o) BEF https://esperanto-wallonie.be/
00265 Esperanto-Centro Fleurus Fleurus (Charleroi), av. Brunard 2
00018 Esperanto-Fondaĵo Cesar Vanbiervliet Kortrijk https://eo.wikipedia.org/wiki/Esperanto-Fondaĵo_Cesar_Vanbiervliet
00356 Esperanto-Grupo Rijksnormaalschool Blankenberge
00357 Esperanto-Grupo Braine-le-Chateau, ĉe P. Cullus
00058 Esperanto-Grupo Verviersa Senlime, Association pour l'Espéranto (APE) Verviers, Aide Mutuelle, rue Xhavée 9 (1910) https://eo.wikipedia.org/wiki/Senlime
00276 Esperanto-jeugdgroep - Junulara Grupo Brugge Paco kaj Justeco Brugge
00348 Esperanto-Klubo de Moortebeek Moortebeek (kvartalo de Anderlecht, Bruselo)
00262 Esperanto-Komitato-Intergrupa de Bruselo (EKI) Bruselo
00315 Esperanto-Numismatika Asocio (ENA) (neformala ligo) ELF-AREK: Esperanto-Ligo Filatelista/Amika Rondo de Esperantaĵ-Kolektantoj (https://kolektado.esperanto.cc/) https://eo.wikipedia.org/wiki/Numismatiko
00286 Esperanto-Servo Deurne (Drakenhoflaan 97)
00252 Esperantogrupo Wingene Wingene
00039 Esperantoklubo Hasselt Flandra Esperanto-Ligo (FEL)
(1987 - 2005) Limburga Esperanto-Ligo (LEL)
1979 - 1980 J. Christiaens, Justus Lipsiuslaan Hasselt;
1981 - 1983 Hotel Majestic, Hasselt;
1984 - 2005 Hasselt Cultureel Centrum
00329 Esperantoo Avelgem 8580, Oudenaardsesteenweg 2
00082 Esperantujo asbl Lobbes rue du Crombouly 32, (1974)
00034 Espero Borgerhout
00100 Espero (Lieĝo) Lieĝo, 5 rue sur la Fontaine
00364 Espero-Paco-Progreso Harderwijk, Nederlando
00295 Esproko
00182 Eta semo povas kreski Kortemark
00317 Eupen Eupen
00207 Eureka Ninove
00303 Eŭropa Esperanto-Centro (EEC) Bruselo Montoyerstr. 37 b 24
00327 Eŭropa Esperanto-Unio (EEU) (2006) Bruselo 1050, Avenue Louise 405 Bte 9 (2014) Wapenplein 17-8, 8400 Oostende https://eo.wikipedia.org/wiki/E%C5%ADropa_Esperanto-Unio
00063 Eŭropa Klubo (Vlaamse Afdeling) Halle 1500, Floralaan 21 (= ĉe la sekretario, Herman Deceuninck) https://eo.wikipedia.org/wiki/%C4%9Cermolisto_de_Esperanto-asocioj#E%C5%ADropa_Klubo
00162 Excelsior Gavere
00108 Excelsior (Sint-Truiden) Sint-Truiden, Aloizianoj, Beekstraat
00060 FABE - Flandra Asocio de Blindaj Esperantistoj Kleiputstraat 6, 8330 Beernem
00087 Federacio de Laboristaj Esperantistoj (FLE) SAT https://eo.wikipedia.org/wiki/Federacio_de_Laboristaj_Esperantistoj
00355 Federacio de Laboristaj Esperantistoj (FLE) - Sekcio Antwerpen Cockerillkaai 21
00319 Fédération Ouvrière Esperantiste
00308 FelixArchief Antwerpen Oude Leeuwenrui 29 https://eo.wikipedia.org/wiki/Magazeno_Sankta_Felikso
00264 Flandra Esperantista Junulara Asocio (FLEJA) https://eo.wikipedia.org/wiki/Flandra_Esperantista_Junulara_Asocio
00021 Flandra Esperanto-Instituto https://eo.wikipedia.org/wiki/Flandra_Esperanto-Instituto
00030 Flandra Esperanto-Ligo (FEL) Belga Esperanto-Federacio (BEF) Antwerpen https://eo.wikipedia.org/wiki/Flandra_Esperanto-Ligo
00274 Flandra Ligo Esperantista (FLE, FlLE)
00073 Flandra Unuiĝo de Katolikaj Esperantistoj (FUKE) (nl: KVEV) Antwerpen https://eo.wikipedia.org/wiki/Flandra_Katoliko
00072 Flandrema Grupo Esperantista Antwerpen
00278 Fondaĵo (Stichting) Jaumotte-Loquet
00314 Frateco (Charleroi)
00239 Frateco (Vichte) Vichte Harelbekestraat 29A
00246 Fratiĝo (Wervik) Wervik Zuidlaan 18
00180 FUKE Koningshooikt Koningshooikt
00137 FUKE-seckio (Bonheiden) Bonheiden
00273 GaumEspéranto Sint-Mard-Virton
00163 Geel (grupo sen nomo) Geel
00041 Genta Grupo Esperantista Gent, Hôtel des Mille Colonnes, Statiepl.; Gent, H. Petiau, Sint-Lievenslaan 60; Albert Maertens
00158 Gentaj Laboristaj Esperantistoj Gent
00181 Ĝojo kaj Laboro Kontich
00282 Grafika Centro Antverpeno (GCA) UEA https://eo.wikipedia.org/wiki/Grafika_Centro_Antverpeno
00268 Groupe Espérantiste de Charleroi Charleroi
00104 Grupo de la Garnizono (Namur) Namur, Hotel de Hollande, Place de la Gare
00093 Grupo Esperantista de Sclessin-Ougrée BEF Sclessin
00154 Grupo Zamenhof Diksmuide
00165 Haaltert (grupo sen nomo) Haaltert
00168 Hasselt (grupo sen nomo) Hasselt
00337 Hebrea Esperantista Grupo Bruselo (August Gevaertstr. 61 Anderlecht)
00169 Heist (grupo sen nomo) Heist
00171 Herentals (sen nomo) Herentals
00174 Hoogstraten (klubo verŝajne nur planita) Hoogstraten
00098 Huya Grupo Esperantista Huy, Athénée Royal
00175 Ieperse Esperantovereniging Ieper, Kiekenmarkt, Au Saumon
00360 IHOES Institut d Histoire ouvrière, économique et sociale Seraing, 3 av. Montesquieu https://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_d%27histoire_ouvri%C3%A8re,_%C3%A9conomique_et_sociale
00302 ILEF (I.L.E.F. - Internacia Ligo de Esperantistaj-Foto-amatoroj) (filmo) Budapest XI Puskas Ter 13 - Budapeŝto 119 Poŝtkesto 6 https://eo.wikipedia.org/wiki/Donĉo_Simeonov_Ĥitrov
00176 Ingelmunster (klubo sen nomo) Ingelmunster
00277 Institucio Hodler https://eo.wikipedia.org/wiki/Institucio_Hodler
00334 Instituto por Esperanto en Komerco kaj Industrio (EKI)
00216 Inter Ni (Puurs) Puurs
00057 Inter Ni (Verviers) Verviers
00095 Internacia Esperantista Farmacia Asocio Antwerpen Oscar Van Schoor, Vondelstraat 20 https://eo.wikipedia.org/wiki/Poliglota_Vademecum_de_internacia_Farmacio
00352 Internacia Esperanto-Arkivo (IEspA) Winksele https://eo.wikipedia.org/wiki/Internacia_Esperanto-Arkivo
00066 Internacia Esperanto-Klubo Aŭtomobilista (IEKA) https://eo.wikipedia.org/wiki/Fakaj_Esperanto-asocioj#Internacia_Esperanto-Klubo_A%C5%ADtomobilista
00118 Internacia Katolika Unuiĝo Esperantista (IKUE) Dordrecht (NL), f-ino Truus Durenkamp, Frederikstraat 2 https://eo.wikipedia.org/wiki/Internacia_Katolika_Unui%C4%9Do_Esperantista
00271 Jeugdclub Esperanto Tervuren Tervuren, Achterstraat 64
00166 Juna Flandrio Hamme
00290 Kampina Esperanto Grupo - Kempense Esperanto-Groep) Turnhout
00172 Kampina Espero Herenthout
00047 Karloreĝa Grupo Esperantista Charleroi, Hotel de l'Espérance, Place de la Station
00177 Kasterlee (klubo sen nomo) Kasterlee
00076 Katholiek Vlaams Esperanto-Verbond (KVEV) IKUE
00142 Katolika Esperantista Junulara Grupo Brugge
00135 Katolika Esperanto Grupo (Bilzen) Bilzen
00328 Katolika Esperanto-Instituto (KEI) Antwerpen 2610 (ekde 1983, laŭ Kruispuntbank van Ondernemingen)
00359 Katolika Junulara Ejo Keyenveldstr. 32
00074 Katolika Rondo Esperantista - KRE Mortsel
00345 KLUBO de la Libera Universitato de Bruselo Bruselo
00102 Klubo Mellista Gent, Maison de Melle
00178 Knokke (klubo sen nomo) Knokke
00062 Komitato Jean Pain (KJP) Londerzeel 1940 Hof ter Winkelen, Holle Eikstraat 25 https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Pain_(inventeur)
00126 Komitato por Internacia Komerca Lingvo Antwerpen
00183 Kortenberg (klubo sen nomo) Kortenberg
00185 Kruishoutem (klubo sen nomo)
00362 Kunfrateco Gent
00125 Kunlaboro neŭtrala Gent
00283 Kvinfolio Louvain-la-Neuve (Loveno-la-Nova)
00145 La Arbaramikoj Buggenhout
00291 La Erikejo Kalmthout
00189 La Esperanta Stelo Lede
00115 La Espero Willebroek, Apollon, Nieuwstraat
00138 La Espero (Boom) Boom
00195 La Estonto Mechelen
00289 La estonto estas nia (LEEN) (Nederlando) https://eo.wikipedia.org/wiki/Nederlanda_Esperanto-Asocio
00198 La Estonto estas Nia (Merksem)
00051 La Fidelaj Amikoj de Zamenhof Moresnet Belge
00197 La Gajaj Esperantistoj Merchtem
00230 La Hela Estonto & Kuraĝo Antaŭen Temse
00114 La Idoj de Ambiorikso Tongeren
00129 La Juna Espero (Anzegem) Anzegem Statiestraat 38
00110 La Juna Espero (Sint-Truiden) Sint-Truiden
00336 La Junaj Esperantistoj neŭtrala Gent
00022 La Konko Oostende
00184 La Konkordo Kortrijk
00307 La Kreskanta Stelo Leuven
00366 La Kreskanta Stelo Leuven
00266 La Krokodiletoj Lokeren
00148 La Leonidoj Denderleeuw
00358 La Leviĝanta Suno Sint-Michiels-Brugge, Veldstraat 58A
00191 La Lovena Kruco Leuven
00161 La Lupolfloroj Erembodegem
00186 La Mondamikoj Kuurne
00190 La Nova Tagiĝo Leuven (Capucijnenvoer, Tiensestraat 106, Parkstraat 144, Broekstraat 21 Heverlee)
00068 La Paca Stelo Aalst
00219 La Paca Stelo (Ronse) Ronse; 1947: ĉe Cantaert, Rode Broekstr. 99
00069 La Pioniro Aalst
00040 La Progreso Belga Ligo Esperantista kaj Federacio de la Esperantistaj grupoj de Orienta Flandrujo Gent
00070 La Progreso (Aarschot) Aarschot
00015 La Rekta Vojo APPK, Belga Ligo Esperantista Antwerpen De Gulden Kroon, Sint-Jacobsmarkt 98
00111 La Salzina Turismo Salzinnes (Namur), Al Esperanto, Rue Charles Zoude 52
00023 La Smeraldo Marche en Famenne - Liège
00204 La Suda Stelo (Nederbrakel) Nederbrakel
00049 La Tagiĝo (Ledeberg) Ledeberg
00192 La Tagiĝo (Lichtervelde)
00235 La Turnouta Espero Turnhout
00215 La Verda Espero (Putte) Putte
00107 La Verda Flago Sinte Mariaburg (Antwerpen), Trinkejo Krüger
00096 La Verda Kampina Grupo (La Verda Kampina Stelo) Arendonk
00238 La Verda Paradizo Veurne
00294 La Verda Rado Kortrijk (eble simila grupo ekzistis en Sint-Niklaas - esplorota)
00001 La Verda Stelo Flandra Esperanto-Ligo Antwerpen: Zomerhof, Dageraadplaats 32 (1910); Lange Leemstraat 127 (1947) https://eo.wikipedia.org/wiki/La_Verda_Stelo_(Antverpeno)
00346 La Verda Stelo Vlissingen, Nederlando
00234 La Verda Stelo (Torhout) Torhout
00027 La Verda Stelo (Verviers)
00240 La Verda Stelo (Vilvoorde) Vilvoorde
00293 La Verda Velo Antwerpen
00250 La Verdaj Papilioj Willebroek
00046 La Zamenhof (Grupo Zamenhof) Bruselo
00045 Laboro Borgerhout (1910: De Passer, Turnhoutsebaan 36)
00187 Langemark (klubo sen nomo) Langemark
00131 Leviĝanta Stelo Beerne
00275 Libera Penso Universala Framasono Ligo Antwerpen https://eo.wikipedia.org/wiki/Libera_Penso
00313 Libera Stelo
00050 Lieĝa Ago Lièĝo
00010 Lieĝa Grupo Esperantista Liège, Instituto Paumen, 36 Rue André Dumont (BE 009, p. 220)
00280 Liège Espéranto asbl Embourg (1995)
00035 Liera Stelo Flandra Ligo Esperantista Lier
00019 Ligo de katolikaj esperantistoj en Belgio IKUE Lokeren, H. Audenaert, Beekstraat 6 (korespondadreso)
00059 Limburga Esperanto Centro - Limburgs Esperanto Centrum Belga Esperanto Federacio Kortestraat 2, Maasmechelen
00287 Limburga Esperanto Grupo - Limburgse Esperanto Groep Maasmechelen
00037 Limburga Esperanto-Asocio (LEA) - Limburgse Esperantovereniging (LEV) Flandra Esperanto-Ligo (FEL) Peer
00038 Limburga Esperanto-Ligo (LEL) Flandra Esperanto-Ligo (FEL)
00065 Lovena Esperanto-Asocio (LEA)
00116 Lumo en Mano Woluwe St. Lambert, Reĝa Blindulinstituto
00194 Maasmechelen (nur kurso)
00201 Mara Stelo Middelkerke
00121 Meĥlena Esperanto Grupo Sint-Katelijne-Waver 2580 Lange Zandstraat 38 (laŭ listo ĉ. 1980)
00101 Meĥlena grupo Esperantista Mechelen, In de Kraai, O.L. Vrouwstraat
00196 Menen (grupo sen nomo kaj sen prezidanto) Menen
00199 Merksplas (klubo sen nomo) Merksplas
00088 Mondpaca Esperanto Movado (MEM) Belga Sekcio Reprezentanto en Belgio: E. Lödör, Gentbrugge (1974), peranto J. Coen (1970) https://eo.wikipedia.org/wiki/Mondpaca_Esperantista_Movado
00221 Mondstelo Ruien
00024 Movado sen Nomo (MSN, Bond zonder Naam) Bond zonder Naam 2060 Antwerpen, Lange Beeldekensstraat 169 https://eo.wikipedia.org/wiki/Movado_sen_Nomo
00281 Mundaneum Esperantista Fako Brussel 4 Maelbeekstraat 3
00203 Munkzwalm (grupo sen nomo) Munkzwalm
00052 Namura Stelo Namur, Syndicat des Voyageurs, rue Roger 20
00344 Nationaal Instituut voor de Radio-omroep (N.I.R., NIR) Bruselo https://nl.wikipedia.org/wiki/Nationaal_Instituut_voor_de_Radio-omroep
00143 NELE – Nia estas la estont(ec)o Bruselo
00167 NELE (Harelbeke) Harelbeke
00133 Ni volas antaŭen Berlaar
00173 Nia Ago Socialista Esperanto-Federacio Hoboken, Casino, Kapelstraat 8
00305 Nia Esperantista Hejmo Bruselo-Anderlecht, Auguste Gevaertstraat 61
00229 Nia Grupeto Staden
00156 Nia Idealo Edegem
00016 Nia Ideo Socialista Esperanto-Federacio Antwerpen
00267 Nia Stelo Raymond Blin, Hornu (Mons), 87 rue Brenez
00084 Nia Verda Stelo Saint-Marc, 79 Avenue Joseph Wauters
00205 Niel (grupo sen nomo) Niel
00105 Nivelles a Grupo Esperantista Nivelles
00134 Nomo nekonata Berchem (Oudenaarde) Berchem (Oudenaarde)
00136 Norda Stelo Blankenberge
00200 Nova Vivo Meulebeke
00367 O.P.E. (OPE, sin Oferantoj por Esperanto) Antwerpen
00368 O.P.E. (OPE, sin Oferantoj por Esperanto) Antwerpen
00231 Obstine Antaŭen Tervuren
00209 Oostmalle (grupo sen nomo) Oostmalle
00089 Ornitologia Rondo Esperanto
00210 Oude-God (grupo sen nomo)
00365 Oudenaarde, grupo sen nomo
00164 Oudenberganoj Geraardsbergen https://nl.wikipedia.org/wiki/Oudenberg
00222 Paca Batalo (Rumbeke) Rumbeke
00318 Paca Stelo (Heist-op-den-Berg)
00285 Pacaj Batalantoj Sint-Niklaas
00032 Paco Antwerpen
00141 Paco kaj Justeco Brugge https://eo.wikipedia.org/wiki/Paco_kaj_Justeco
00259 Paco por Esperanto Zwevegem
00248 Per Esperanto al Mondpaco Wevelgem
00242 Per Esperanto al Paco Waregem
00144 Persisto Federacio de Laboristaj Esperantistoj en la Regiono de la Nederlanda Lingvo Bruselo (Anderlecht-Molenbeek) Gulden Leeuw, Sint-Goriksplein 22 https://eo.wikipedia.org/wiki/Fédération_Espérantiste_Ouvrière
00247 Persisto Wetteren
00029 Pioniro (Bruselo) Bruselo, A la Louve, Grand Place 5 (1907); rue van Ostade 34 (1909); Chaussée de Wavre 28 (1910)
00099 Planta Grupo La Plante (Namur), Av. Félicien Rops 125
00128 Polica Grupo Antwerpen
00005 Poliglota Klubo en Bruselo. Esperantista Sekcio Bruselo, Hotelo Ravenstein, rue Ravenstein 3 (Belga Sonorilo 22-1905))
00214 Poppel (grupo sen nomo) Poppel
00323 Progreso (Idista Grupo) Antwerpen, rue Ballaer 34
00217 Ravels (grupo sen nomo) Ravels
00078 Reĝa Belga Ligo Esperantista (RBLE) https://eo.wikipedia.org/wiki/Belga_Ligo_Esperantista
00212 Rekten al la Celo Oud-Turnhout
00159 Roeland Gent
00220 Rotselaer (grupo sen nomo) Rotselaar
00223 Rumst (grupo sen nomo) Rumst
00218 Ruselara Grupo Esperantista - Roeselaarse Esperantogroep Roeselare
00090 SAT-Amikaro Reprezentanto en Belgio: M. Van Aelst, Bvd. Th. Lambert 4 56, 1070 Bruselo https://eo.wikipedia.org/wiki/SAT-Amikaro
00224 Schellebelle (grupo sen nomo) Schellebelle
00225 Schoten (grupo sen nomo) Schoten
00112 Seilla Grupo Esperantista Seilles (Andenne, Namur)
00003 Senlime Verviers (komence ĉe Harold E. Palmer, instruisto, Placo Verda 20) https://eo.wikipedia.org/wiki/Senlime
00085 Sennacieca Asocio Tutmonda (SAT) Reprezentanto en Bruselo (1974): G. Basteels, 40 Rue Edison, 1060 Bruselo https://eo.wikipedia.org/wiki/Sennacieca_Asocio_Tutmonda
00117 Sereza Grupo Esperantista Seraing
00311 Sint Truiden - Ordingen Flandra Esperanto Ligo (FEL) Kasteel van Ordingen, Sint Truiden (Limburg)
00227 Sint-Maria-Horebeke (grupo sen nomo) Sint-Maria-Horebeke
00226 Skeldaj Ratoj Sint-Amands
00130 Skeldanoj Avelgem
00091 Skolta Esperanto-Ligo (SEL) https://eo.wikipedia.org/wiki/Skolta_Esperanto-Ligo
00272 Socialista Esperanto-Federacio Ŝajnas esti kupola organizo de Nia Ideo Antwerpen, Al Unueco Wilrijk, Nia Ago, Hoboken.
00056 Société Espéranto de Spa Spa
00325 Sociumi vzw Liberas (Liberaal Archief) Gent Vrijdagmarkt 24 bus25
00299 Solicareco (Antwerpen) Moretuslei 95
00140 Solidareco (Bredene) Bredene
00083 Someraj Universitataj Kursoj (SUK), asocio sen profita celo Liège B.P. 9, B-4000 Liège 3
00304 Sonorilo vzw https://eo.wikipedia.org/wiki/Eldonejo-librejo_Sonorilo
00071 Stelo de Espero Alveringem
00109 Stelo Matena Sint-Truiden, Instituto Sankta Trudo, Schepen Dejonghstraat
00025 Suda Lumo Antwerpen, Distillerie du Cirque, Pl. Leopold De Wael 36 (1910)
00080 Suno Antwerpen, Au Petit Duc, Simonsstraat 2
00026 TANEF (Turista Asocio La Naturamikoj Esperanto-Fako https://eo.wikipedia.org/wiki/TANEF
00338 Teosofia Esperantista Ligo (Teozofia Esperantista Ligo) Paris XVII, 145 Bd Malesherbes
00232 Tielt (grupo sen nomo) Tielt
00310 Tienena Grupo Esperantista - Groupe Tirlemontois Esperantiste
00092 Tutmonda Esperantista Vegetarana Asocio (TEVA) https://eo.wikipedia.org/wiki/Tutmonda_Esperantista_Vegetarana_Asocio
00236 Uitkerke (grupo sen nomo) Uitkerke
00279 Uniono por la Linguo Internaciona (Ido) (ULI) Wavre 1300, Chaussée des Gauilois 80 https://eo.wikipedia.org/wiki/Uniono_di_la_Linguo_Internaciona_Ido
00179 Unu por Esperanto Koekelare
00055 Unueco estas Forteco Sint-Niklaas
00188 Vasta Horizonto Lebbeke
00237 Veltem (grupo sen nomo) Veltem
00254 Veni Vidi Venki Woumen
00081 Verda Lumo Berchem
00031 Verda Standardo Antwerpen
00255 Verda Standardo Zaventem
00028 Verda Stelo (Lieĝo) Lieĝo, Institut Paumen, 36 rue André Dumont
00349 Verdaj Gilles
00347 Verdaj Skoltoj (Scouts Verts) Association pour L'Espéranto, nun V.Esp-o, Espéranto Wallonie Je fondiĝo kiel aspc: Ruelle de Thuin 20, 6540 Lobbes
00350 Verdjupuloj
00324 Verdreva Revuo Bruĝa Grupo Esperantista
00341 Vlaams Verbond van Katholieke scouts en meisjesgidsen https://nl.wikipedia.org/wiki/Scouts_en_Gidsen_Vlaanderen
00339 Vlaamse Toeristenbond-Vlaamse Automobilistenbond (VTB-VAB) Antwerpen https://nl.wikipedia.org/wiki/Vlaamse_Toeristenbond-Vlaamse_Automobilistenbond
00241 Vlamertinge (grupo sen nomo) Vlamertinge
00243 Waterschei (grupo sen nomo) Waterschei
00244 Weelde Weelde
00245 Wenduine (grupo sen nomo) Wenduine
00249 Wijgmaal (grupo sen nomo) Wijgmaal
00251 Wilsele (grupo sen nomo) Wilsele
00253 Winterslag (grupo sen nomo) Winterslag
00233 Zamenhofa Standardo Tienen
00263 Zeland-Flandruja Esperanto Grupo (ZFEG) Terneuzen
00256 Zingem
00257 Zingem (grupo sen nomo) Zingem

terug naar begin vorige volgende

 

Adaptita:  30-10-2023
Privacy    Kontaktilo   Ensaluti